Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Provozovatel tohoto webu se přizpůsobil pravidlům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 

Provozovatel zejména přijal veškerá potřebná bezpečnostní opatření proti zneužití jakýchkoliv Vašich osobních dat přímo zadávaných do dostupných formulářů nebo sbíraných automaticky při návštěvě těchto internetových stránek.

 

Pokud jste zákazníkem nebo nenakupujícím návštěvníkem našich stránek, pak nám svěřujete své osobní údaje. Seznamte se s tím, jak je chráníme, s našimi zásadami a s právy, které máte v souvislosti s GDPR.

 

Kdo je správce a provozovatel?

Jsme tým společnosti Vastap 7 s.r.o., IČ 63492962, se sídlem Strání, Padělky 1100, PSČ: 687 65, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22101 (dále jen „správce“), zastoupené panem Antonínem Popelkou, st., Antonínem Popelkou, ml. a Ing. Zuzanou Popelkovou, DiS., jako jednateli společnosti.

 

Provozujeme webové stránky www.vasecihly.cz. Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Jak nás můžete dále kontaktovat?

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@vasecihly.cz.

 

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte, a to z následujících důvodů (pozn. tedy pro naplnění těchto účelů):

 

Poskytování služeb, dodávka zboží a plnění smlouvy:

Pokud se zákazník rozhodne se správcem uzavřít smlouvu, tedy pokud si objedná zboží z jeho nabídky, stávají se součástí obchodu rovněž obchodní podmínky správce, kde je obsaženo poučení subjektu údajů dle Článku 13 GDPR.


V případě nákupu dále potřebuje správce emailovou adresu za účelem plnění smlouvy, totiž k potvrzení objednávky a informace o stavu jejího zpracování, což správce poskytuje jako zvláštní službu ujednanou při uzavření smlouvy.

 

Správce dále při plnění zákonných a smluvních povinností potřebuje Vaše údaje při vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Prodejny a okolní výstavní prostory zboží

V případě, že nás navštívíte na některé z našich prodejen nebo se budete pohybovat v jejich přiléhajícím okolí, které slouží k vystavení našeho zboží, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na kterém můžete být zachyceni, to vše na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našeho i vašeho majetku i osob, které se pohybují po prodejnách a jejich okolí. Takto zachycené osobní údaje uchováváme po dobu 7 dnů.

 

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu může správce eventuálně využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Předávání osobních údajů 3. stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci správce, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládá správce sám a nepotřebuje k nim žádné 3. strany. 

 

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže správce zajistit vlastními silami, využívá tento služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Facebook – FB pixel, Google – Google Analytics, Google Ads, Seznam – Seznam.cz, a.s., Instagram – Facebook Inc., Emailkampane.cz – Commerce Media, s.r.o., Mailchimp – Mailchimp.com

 

Je možné, že se v budoucnu správce rozhodne využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V případě jakéhokoliv rozšíření portfolia správců osobních údajů se správce zavazuje tyto vybírat svědomitě a pouze, pokud se vybraný správce plnohodnotně podřídil ustanovením GDPR.

 

Cookies

Při procházení těchto webových stránek zaznamenává správce vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímá správce jako svůj oprávněný zájem, neboť věří, že díky tomu Vám může nabídnout ještě lepší služby.

 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

 

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Poptávkový formulář

Poptávkový formulář slouží ke komunikaci mezi vámi a naším specialistou prodeje, který vám již blíže dle vašeho zadání poradí s vaší poptávkou. Touto službou se snažíme, co nejlépe přizpůsobit a vyhovět vašim požadavkům. Po rozkliknutí Poptávkového formuláře se vám otevře okno s dotazy na vyplnění vašich základních identifikačních údajů a údajů blíže specifikující vaši poptávku včetně možnosti přiložení příloh, kterými byste nám svůj dotaz blíže přiblížili. Identifikační a kontaktní údaje sdělené v tomto případě z vaší strany včetně záznamu o komunikaci proběhlé na základě tohoto formuláře budeme uchovávat na základě našeho oprávněného zájmu za účelem evidence a vyřízení vašich požadavků a abychom mohli kontrolovat, zda je plníme řádně a včas.  Dále tyto údaje budeme uchovávat také z důvodu prokazování, zda jsme váš požadavek opravdu přijali a vyřídili a také proto, aby nám případná analýza vašich požadavků pomohla zlepšit kvalitu námi poskytovaných služeb.

 

Proti tomuto způsobu zpracování vašich údajů můžete samozřejmě uplatnit námitku na info@vasecihly.cz.

 

Koho využíváme pro zpracování?

 

Služby Google Analytics, Google Ads provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na: 

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing 

 

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy 

 

Služby Seznam, provozovatel: Seznam.cz, a.s. – reklamní síť Sklik

 

Služby Instagram, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

 

Služby Malchimp, provozovatel: Mailchimp.com – aplikace pro newslettery

 

Služby Emailkampane.cz, provozovatel: Commerce Media, s.r.o. – aplikace pro newslettery

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů:

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@vasecihly.cz

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 08.04.2021.

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Vastap 7 s.r.o., Padělky 1100, 68765 Strání, IČO: 63492962.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Vastap 7 s.r.o., Padělky 1100, 68765 Strání, IČO: 63492962.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.